Publicerat 

Kulturtorsdag

Under den här rubriken inbjuder vi till kulturkvällar med varierat innehåll i Betlehemskyrkan. Allt från intressanta föreläsningar med aktuella ämnen till filmkvällar med samtal om existentiella frågor och författarkvällar.  

Utifrån sitt perspektiv som jurist och sitt intresse för teologi håller Sture Lyreskog ett föredrag där han funderar kring vad det finns för ”bevis” för att Jesus har uppstått från de döda.