Vår historia

Betlehemskyrkan är en församling med rötter i 1800-talets folkväckelse i Sverige 1879 blev man en del av det nybildade Svenska Missionsförbundet

Sedan 2011 tillhör församlingen Equmeniakyrkan som bildades vid ett möte i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 4 juni 2011. Equmeniakyrkan har sina rötter i Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som slogs ihop till en ny kyrka. Namnet Equmeniakyrkan beslutades vid kyrkokonferensen 2013.

Viktiga årtal i församlingens historia

1855

Gefle Missionsförening bildas. Ett missionsbönehus byggs vid Södermalmstorg.

1875 

En delning av föreningen sker med anledning av teologin hos Paul Peter Waldenström som var tongivande både i föreningen och i den teologiska debatten i Sverige.

1878

Svenska Missionsförbundet bildas och 1879 blir föreningen en del av det nya samfundet.

1880

PP Waldenström väljs till föreningens ordförande och sitter kvar på den posten fram till 1905. (1904 blir han vald till Missionsföreståndare för Svenska Missionsförbundet). Betlehemskapellet invigs.

1887

Den första missionären från församlingen, Henning Skarp, sänds ut.

1895

En juniorförening bildas.

1912

Kvinnor får rösträtt i församlingen

1945

Sommarhemmet Forsgården köps.

1976

Den nuvarande Betlehemskyrkan invigs (på samma tomt som den gamla).

2009

Församlingen fortsätter i varje tid att försöka vara relevant för sin tid. Detta år går församlingen in i ett utvecklingsarbete, Naturlig Församlingsutveckling, som i sin tur leder till flera nya sätt att förhålla sig och verka som församling.

2011

Missionsförbundet går samman med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan och bildar Equmeniakyrkan.

2020

Församlingen genomför en större omfattande renovering av nedre plan där lokalerna anpassas för den barn och ungdomsverksamhet som främst bedrivs i dessa.