Trivselträffar

Betlehemskyrkans Trivselträffar är öppna för alla daglediga.

Vi möts tisdagar i udda veckor klockan 14 – 16 för att ta del av ett varierat och underhållande program med veckans gäst och delar gemenskap och trivsel tillsammans kring fikaborden.

Vad vill vi med våra ”Trivsel-träffar” ?

Vi vill i våra program alltid ha blicken riktad högt mot målet, d.v.s.
att Jesus är vår grund och vårt hopp,
att vi önskar skapa en meningsfull tillvaro för alla som kommer och lyssnar och
att våra samlingar skall kännas fria och öppna i en trivsam atmosfär.

Du är alltid välkommen

Vill du veta mer om trivselträffarna är du välkommen att kontakta någon av våra anställda.