Meddelande till webmaster

Här kan du lämna ett meddelande till vår Webmaster. Berätta till exempel om du hittar någon brusten länk eller något annat som är felaktigt på sidan. Du kan givetvis höra av dig även i helt andra ärenden.

Tack för din medverkan.

Webmaster Betlehemskyrkan i Gävle.

Meddelande till webmaster