Hemgrupper

Hemgruppen möts för möjligheten att lära känna människor mer på djupet, att hjälpa varandra att växa som kristna och för att be för och med varandra.

Hemgruppen är en grupp att särskilt känna sig hemma i, och en grupp som företrädesvis möts i hemmen och därav kommer namnet.

Kontakta någon av våra pastorer om du är intresserad att vara med eller om du har frågor.

I våra hemgrupper finns tre ingredienser:

 • Gemenskap – I gruppen delas livet både på det djupa och på det mer lättsamma planet. Ofta ingår det att man har en mårunda där var och en har möjlighet att säga hur livet är just nu. Flera grupper fikar också tillsammans.
 • Samtal om tro – En viktig del av innehållet är samtalet om de stora frågorna. Det sker ofta med Bibeln som grund.
 • Bön – I hemgruppen kan vi tillbe, tacka och be för sådant vi tycker är viktigt. Man kan få hjälp i bön för personliga böneämnen.

De tre ingredienserna bör finnas med men olika grupper kan lägga olika mängd tid på olika ingredienser.

Hemgruppssammansättningen kan byggas utifrån gemensamma intressen för gruppens innehåll eller relationsmässiga kopplingar. Grupperna kan vara blandade eller uppdelade vad gäller ålder och kön.

I gruppen gör man en gemensam överenskommelse för vilka former man vill ha. Förslag på upplägget för en sådan finns att ladda ner här. Hemgruppen utvärderar då och då sin egen verksamhet och existens utifrån sin överenskommelse. Gruppen bör vara öppen för att då och då ta in nya deltagare och också sträva efter detta. Hemgrupperna är öppna också för dem som inte är medlemmar i församlingen. Dessa grupper kan vara en väg till att få prova på det kristna livet för den som inte funnit en tro.

Hemgruppen består av max 12 personer och möts varje, varannan eller var tredje vecka. En hemgruppkväll kan se ut ungefär så här:

 1. Fika
 2. ”Mårunda”
 3. Bön
 4. Samtal utifrån bibelställe, bok eller ämne.

Men det är fritt hur varje grupp väljer att lägga upp det.

Länkar

Bilda – att anmäla studiecirkel

Materialtips för hemgruppen

Bibeln
Ofta räcker det med den som grund. Läsa söndagens text eller läsa igenom en bibelbok på ett antal gånger.

Hjälp i bibelsamtalet

 • Alexandersson Linda: Möte med Markus (Argument)
 • Andersson Liselotte J: Skatter dolda i mörkret: Om människor som vägrade ge upp (Verbum)
 • Carlsson Leif: Sex nyanser av Gud (Libris)
 • Hermansson Britta: Möten som berör (Libris)
 • Wright Tom: Lukas-/Markus-/Johannesevangeliet för alla (Marcus)

Samtal om vad vi tror

 • Delade meningar, texter för andakt och samtal (Argument)
 • Eldebo Runar: Den stora skillnaden: därför vill jag vara kristen (Libris)
 • Gumbel Nicky: Livets frågor
 • Ortberg John: Här för att stanna: snickaren som förändrade världen (Libris)
 • Ortberg: John: Kärleken jag längtar efter (Libris)

Tankar om tro – ”Kortlek” med samtalsfrågor. (Argument)

 • Wright Tom: Ännu bättre (hoppet om himlen med nya ögon) (Libris)
 • Wright Tom: Helt enkelt kristen (Libris)

Samtal om livet (som troende)

 • Carlsson Leif: Frihet genom gränser: Konsten att leva och livets nyanser (Marcus)
 • Eldebo Runar: Salt (Libris)
 • Eriksson Robert: Istället för balans, sök Gud. (Libris)
 • Hermansson Britta: Mogna vackert (Libris)
 • Hermansson Britta: Prata Gud (Häfte från Equmeniakyrkan)
 • Modeus Fredrik m.fl.: Utrustad och delaktig (Att upptäcka sig själv och sina gåvor) (Argument)
 • Ortberg John: Den jag vill vara (Libris)
 • Piensoho Niklas: Att finna fotfäste: andlig vägledning för vanliga dagar
 • Piensoho Niklas: Frid i själen (Libris)
 • Schwarz Christian: Kärlekens tre färger (Svenska Baptistsamfundet)
 • Sjödin Tomas: Jag lutar åt Gud (Libris)
 • Sjödin Tomas: Tusen olevda liv finns inom mig (Libris)

Tro på jobbet (Köps från www.duvan.se)

 • Warren Rick: Leva med mål och mening (Libris)

Andlighet

 • Olika böcker om Frälsarkransen
 • Ortberg John: Livet jag längtar efter: heliga vanor för vanliga människor (Libris)
 • Piensoho Niklas: 100 dagar med Jesus (Libris)

Om församlingen och smågruppen

 • En öppen gemenskap…, samtalshäfte om Betlehemskyrkans vision (Finns i kyrkan)
 • Donahue Bill och Russ Robinson: Spänt läge (Marcus)
 • Jaktlund Carl-Henrik: Jesus gick vidare och kyrkan står kvar (Marcus)
  Perseliden Berne: Gruppen som började läsa Bibeln (Marcus)