Vår tro

Vi tror på Jesus Kristus som frälsare och Herre. Han kommer med befrielse för varje människa, honom vill vi följa och efterlikna och han uppenbarar för oss vem Gud är.

Vi tror att Gud ger oss sitt ord genom Bibeln. Varje troende är myndig att själv läsa Bibeln och söka förstå dess innehåll och dela med sig av sina tolkningar till gemenskapen.

Gud är en närvarande Gud som har skapat och älskar oss var och en, finns med oss i vardagen och som vi kan ha en personlig relation till genom den helige Ande.
 
Församlingen har ett särskilt uppdrag att vara Guds folk och Kristi kropp. Vi vill i ord och handling sprida den kärlek Gud har till människor, samhället och hela sin skapelse. Var och en har något att bidra med i gemenskapen och alla är lika viktiga.
Med de nicenska och apostoliska trosbekännelserna bekänner vi samma tro på en treenig Gud som Guds kyrka över hela vår värld.

Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst. Den är öppen för alla, vana som ovana, troende som tvivlare. Formen kan variera, likaså kan sången och musiken skifta. Vi vill att många ska medverka i våra gudstjänster på olika sätt. Det viktiga är att människor förstår det som händer. Vi vill att gudstjänsten ska beröra både tanke, känsla och vilja, och vi tror att Gud, bibelordet och vardagen hör ihop. Det är också vad vi tror att gudstjänsten handlar om.

Vår historia

Betlehemskyrkan är en församling med rötter i 1800-talets folkväckelse i Sverige. 1879 blev man en del av det nybildade Svenska Missionsförbundet. Sedan 2011 tillhör församlingen Equmeniakyrkan som bildades vid ett möte i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 4 juni 2011. Equmeniakyrkan har sina rötter i Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som slogs ihop till en ny kyrka. Namnet Equmeniakyrkan beslutades vid kyrkokonferensen 2013.

Viktiga årtal i församlingens historia:

1855 Gefle Missionsförening bildas. Ett missionsbönehus byggs vid Södermalmstorg. 

1875 En delning av föreningen sker med anledning av teologin hos Paul Peter Waldenström som var tongivande både i föreningen och i den teologiska debatten i Sverige.

1878 Svenska Missionsförbundet bildas och 1879 blir föreningen en del av det nya samfundet.

1880 PP Waldenström väljs till föreningens ordförande och sitter kvar på den posten fram till 1905. (1904 blir han vald till Missionsföreståndare för Svenska Missionsförbundet). Betlehemskapellet invigs.

1887 Den första missionären från församlingen, Henning Skarp, sänds ut.

1895 En juniorförening bildas.

1912 Kvinnor får rösträtt i församlingen

1945 Sommarhemmet Forsgården köps.

1976 Den nuvarande Betlehemskyrkan invigs (på samma tomt som den gamla).

2009 Församlingen fortsätter i varje tid att försöka vara relevant för sin tid. Detta år går församlingen in i ett utvecklingsarbete, Naturlig Församlingsutveckling, som i sin tur leder till flera nya sätt att förhålla sig och verka som församling.

2011 Missionsförbundet går samman med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan och bildar Equmeniakyrkan.

2020 Församlingen genomför en större omfattande renovering av nedre plan där lokalerna anpassas för den barn och ungdomsverksamhet som främst bedrivs i dessa.