Vi delar vår tro

Under våren 2024 så kommer vi under gudstjänster och samlingar fokusera på hur vi kan dela vår tro. Om det är sant att Jesus som Gud fötts till vår jord så är detta ett budskap som angår alla människor. I slutet av sin jordevandring uppmanar Jesus sina lärjungar: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” (Matteus 28:19). Som kristna har vi fått förmånen att få dela med oss av det som är vår tro. Alla är vi inte evangelister eller apostlar men alla kan vi få gå med våra medmänniskor några steg på deras livsresa mot tro. ”Mitt hjärta är oroligt tills det finner vila hos Dig min Gud.” skriver kyrkofadern Augustinus på 300-talet. Detta tror jag är väldigt sant. Jag är övertygad om att många människor längtar efter en tro på Jesus utan att de kanske är helt medvetna om att det är Jesus de längtar efter. Här tror jag att vi kan vara en del av deras livsresa och peka på Jesus med våra liv, med våra ord och med vår församlings liv och verksamhet.  I början av 2024 så inleder vi en predikoserie i 10 delar som utgår från premissen att väldigt få människor går direkt från att inte ha en aning om vem Jesus är till att bli fullfjädrade lärjungar över en natt. Nej, resan tillsammans med Gud är en resa som sker steg för steg. Vi har valt att fokusera på 10 av dessa steg. Vi tänker att vi pedagogiskt skall gestalta dessa steg genom 10 stolar och ett kors. // Patric