Film & Prat

Våren 2024 prövar vi ett nytt koncept. Under tillfällen (18/1; 15/2; 14/3) samlas vi till det vi helt enkelt kallar för Film & Prat. Syftet med Film & Prat är att skapa en mötesplats för att se bra filmer som berör. Efter filmen får vi möjlighet att dela våra upplevelser i en mindre samtalsgrupp, lyssna in varandras berättelser och på det sättet få en rikare filmupplevelse. Dessa tillfällen leds av en av församlingens kultur ciceroner Anders Fläckman. Vi möts vid 13.00 för att efter en kort inledning se dagens film. Naturligtvis fikar också tillsammans.