Medlemsskap

Betlehemskyrkan vill vara hela livets kyrka, där vi följer varandra genom livets glädje och sorg. I dopets glädje hos ett nyfött barn, fram till människans sista andetag och begravningsgudstjänsten. Betlehemskyrkans grundhållning är att var och en är en viktig del i gemenskapen, där olikheter omfamnas och ses som en tillgång. Alla bidrar på olika sätt.

För att börja tro på Jesus och söka dig nära honom behövs inget medlemskap. Du behöver inte vara medlem för att gå på kulturkväll, delta i gudstjänst eller boka tid för samtal. All verksamhet är öppen.

Men att bli medlem i Betlehemskyrkan är ett sätt att visa tillhörighet. Att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren. Att söka och möta Gud tillsammans med andra. Det är ett aktivt steg och beslut som var och en själv tar.

Genom att bli medlem visar du aktivt att du vill dela vårt uppdrag att ta emot och ge vidare Guds kärlek och förankra ditt liv i Bibelns berättelser. Som medlem är du också en del av en viktig demokratisk process i församlingslivet och är på så vis med och påverkar kyrkans riktning i smått och stort.

Betlehemskyrkan vill vara en kärleksfull gemenskap där vi delar evangeliet till alla åldrar. Vår vision lyder ”En öppen gemenskap med Kristus i centrum.” Med den du är kan di bidra till att ännu mer förverkliga vår vision.

Betlehemskyrkans församling tillhör Equmeniakyrkan och välkomnar som medlem den som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Vi behöver dig, och vi tror att du behöver Betlehemskyrkan.

Nya medlemmar hälsar vi gärna välkomna i samband med gudstjänst. Vill du också vara med i Betlehemskyrkan? Tala med någon av församlingens pastorer. Kontaktuppgifter hittar du här.