Andrum Brynäs

Andrum Brynäs

En plats med rum för livet.

En plats där vi får mötas med våra olika upplevelser av livet som något större än oss själva.
En del kallar det Gud inom människan.
Andra talar om en kraft utanför dem själva.
Genom föredrag, grupper och kurser vill ANDRUM BRYNÄS skapa möjlighet att växa i mötet med varandra.

Andrum Brynäs drivs sedan 1998 i ett nätverk, numera med Svenska kyrkan i Gävle som huvudman.
I nätverket ingår Betlehemskyrkan , S:t Lukas, föräldraföreningen mot narkotika (FMN), Studieförbunden Sensus och Bilda.

Information: Gun Brink, samordnare 070 – 319 49 68.

Folder om Andrum Brynäs finns i Betlehemskyrkan och kan även laddas ner från hemsidan
www.andrumbrynas.com