Blöjröj

Vårterminen 2023 startar torsdagen den 26 januari.
9.30 DROP IN – vi landar med lek och prat
10.00 SÅNGSTUND – sånger, ramsor och rörelse
10.30-12.00 FIKA & LEK

Håll utkik på vår fb-sida för info och uppdateringar.