Centralt i vår verksamhet är Gudstjänsterna

men inom församlingen pågår också mycket annat. Här berättar vi om flera av de aktiviteter som sker regelbundet. Här finns hemgrupper – ett sätt att i en mindre grupp söka fördjupa relationen med Gud – bibelstudieträffar, alfakurser, ungdomsverksamhet och mycket annat. Verksamheten är öppen och du behöver inte vara medlem för att vara med på det som händer här. Varmt välkommen att kontakta någon av våra anställda om du vill veta mera.

Läs mer om några av våra verksamheter nedan.