Kvinnofrukost

Kvinnofrukostarna är ett mycket populärt inslag i Betlehemskyrkans verksamhet. Sedan mars 2003 har vi inbjudit till frukostar ca fyra lördagar per år, med start klockan 9. Genom åren har vi haft besök av flera intressanta och i många fall välkända personer med spännande och gripande berättelser, som till exempel Lena Maria Klingvall, Liselotte J Andersson, Christina Jutterström och Elisabet Sandlund, m fl.