Betlehemskyrkan

Kvinnofrukost

Glimtar från Kongo om arbete bland änkor och föräldralösa. Kerstin Åkerman har bl a arbetat tillsammans med fredspristagare dr Denis Mukwege i DR Kongo. 80:- föredrag och frukost