KULTURTORSDAG 13 SEPTEMBER 18.30

ATT ÖVERSÄTTA BIBELN!

Rikard är fil. dr och docent i bibelvetenskap mot Nya testamentet, Högskolelektor vid EHS. Han är en av de som på uppdrag av Bibelsällskapet arbetar med en ny Bibelöversättning.