Lär känna Emma!

Emma Gunnarsson predikar i gudstjänst söndagen den 5 mars kl 11. Emma är styrelsens förslag till ny pastor i Betlehemskyrkan. Vi får också lyssna till Gefle Gospel Choir och gudstjänsten leds av Patric Forsling. Efter gudstjänsten blir det kyrkfika och då blir det tillfälle att lära känna Emma lite mer.

Söndagen den 12 mars direkt efter gudstjänsten kallar styrelsen till Församlingsmöte. Ärendet är personalfrågor.

Välkommen till två viktiga samlingar!