Extra församlingsmöte

Den 22 januari direkt efter gudstjänsten så kallar styrelsen till ett extra församlingsmöte. Ärendet är personalfrågor.