Välkommen till gudstjänst

Från den 15 juli ändrades restriktionerna så att vi kan välkomna alla som vill att komma till gudstjänst! Enligt Folkhälsomyndigheten får nu upp till 300 personer samlas inomhus om det finns anvisade platser och man sitter med ett avstånd av minst en meter mellan olika sällskap. I Betlehemskyrkan har vi löst det så att vi sitter på varannan bänk och med ett sällskap i vardera änden av bänken. För att göra det tydligt har vi placerat ut psalmböcker på de platser det är tänkt att man ska sitta. Vi vinnlägger oss också om att hålla avstånd och undvika trängsel när vi går in och ut och på kyrktorget. På detta sätt kan vi smittsäkert samla åtminstone 100 personer i Betlehemskyrkan. Blir det förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer anpassar vi naturligtvis vår verksamhet efter dem.

Vi serverar inget kyrkkaffe, men ta gärna med en fikakorg så fortsätter vi gemenskapen på det luftiga kyrktorget efter gudstjänsten.

I kalendern längst ned på startsidan kan du se aktuella samlingar och gudstjänster.