Älska och be för världen

”Älska och be för världen” är temat för ett andaktsmaterial som Equmeniakyrkan utformat. Det är tänkt som en hjälp till enskild andakt och reflektion under fastan, men vi kommer också att använda det vid Askonsdagens zoom-andakt (se kalendern).

På Equmeniakyrkans hemsida beskrivs materialet så här:

”Från Askonsdagen den 17 februari och fram till påskdagen, finns för varje vecka: en betraktelse över veckans tema enligt kyrkoåret, samt de fyra texter som gäller från varje ny söndag och veckan som följer. För varje dag finns också en bön att utgå ifrån och inspireras av. De som skrivit texter och böner är medarbetare i vår kyrka. Några har bett vänner vara med och formulera bönerna. Olika perspektiv, men med ett och samma fokus: Att i Jesu efterföljd: ÄLSKA OCH BE FÖR VÄRLDEN.”

Du kan läsa det direkt eller ladda ned det på Equmeniakyrkans hemsida via den här länken: andaktsmaterial
Det finns också att hämta som häfte i kyrkan.