Den inbördes hjälpen

”…och den inbördes hjälpen.” (Apg 2:42)

Det är många gamla som blir extra isolerade och ensamma i dessa tider av Coronavirus och efter myndigheternas vädjan om att inte utsätta varandra (speciellt äldre) för smittan.

Vi i församlingen vill inte heller glömma bort dem i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro eller behöver hjälp att handla eller hjälp med andra ärenden. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Vill du har hjälp att handla mat eller med andra ärenden så ring expeditionen 026-62 01 73 eller maila till exp@bkgavle.se så skall vi försöka hjälpa dig så gott vi kan.

Skulle du vilja vara volontär och hjälpa till med att utföra sådana här små ärenden så ring eller maila samma nummer och anmäl dig frivilligt.

Vi uppmanar alla att fortsätta vara noga med att inte utsätta riskgrupper för smitta, att stanna hemma vid minsta tecken till sjukdom och att vara noga med handhygien.