Att inte lyfta på hatten

Publicerat 

ATT INTE LYFTA HATTEN 

Martin Luther lär ha sagt: ”När jag kommer till ett ställe i den heliga skriften som jag inte för-står, då lyfter jag på hatten och går vidare.”

Det är ett klokt råd som den gode Martin ger. Ingen skall behöva skämmas över att då och då göra som Luther i sin läsning av Bibeln. Det finns något djupt befriande i att få erkänna att vi män-niskor varken kan eller ska förstå allt.

Men samtidigt så är det inte heller fel att läsa texterna en extra gång och sedan ytterligare en gång för att försöka hitta vad som döljer sig under ytan.

Betlehemskyrkan i Gävle vilar på en tydlig grund av bibelgrävande. Lektor PP Waldenström (PW)* var församlingens ordförande under nästan 30 år (1880-1906) och han blev rikskänd under den så kallade Försoningsstriden. Detta teologiska resonemang kom sig av att PW under en pro-menad träffar två präster. Den ena av dem säger ”Tänk, hur gott att Gud är försonad i Kristus.” PW svarar spontant ”Var står det skrivet?” Alla tre skrattade åt det dumma in-fallet eftersom alla ansåg att Bibeln var full av detta anspråk. Men PW fortsatte fundera och detta skämtsamma samtal blev startpunkten

för intensiva bibelstudier.

Där var frågorna: Var står det skrivet? och Vad står det skrivet? ständigt närvarande. PW var fast i sin övertygelse om Bibeln som Guds ord, vilket avspeglas i följande dialog som ska ha ut-spelat sig mellan Waldenström och en kritiker: ”Menar Waldenström att han tror att den stora fisken slök Jona?” ”Jadå, och om det hade stått att Jona slök den stora fisken har jag trott det också!” För att kunna få en bild av vad PW trodde, tänkte och lärde om bibeln så är det

enklaste att gå till hans egen bok, ”Biblisk troslära” (från 1914). Titeln på boken visar vad PW ansåg skulle vara auktoriteten för tron och läran. Det citat PW väljer till för-sättsbladet understryker detta, (1 Petr 1:24) ”… allt kött är såsom gräs och all dess härlighet såsom gräsets blomster; gräset torkar bort, och blomstret faller av, men Herrens ord förbliver evinnerligen.” I sin bok slår han fast att Bibeln är Guds ord. Bibeln innehåller inte bara Guds ord, utan ÄR Guds ord. Guds ord blir det av den enkla orsaken att Gud själv har utgett det, både genom att själv direkt uttala det och genom att med sin Ande leda dem som skrev texterna.

Det är också genom att vara Guds ord som Bibeln får sin auktoritet, dels som regel för tron och det religiösa livet men också som ”avgörande domare” i alla religiösa frågor och dessutom i ”alla histo-riska och andra frågor” som berörs!

Så det är en gedigen grund av bibeltro som vår församling vilar på. I höst kommer vi att fortsätta läsa Bibeln och för-söka förstå den (precis som vi alltid gör i våra gudstjänster). Men istället för att lyfta på hatten för en del av de svåra texterna (som inte heller ryms inom kyrkoåret) så skall vi lyfta dem och fråga: Vad står det egentligen skrivet?

// Patric Forsling, mitten av augusti 2017

Den 14 juli den gångna sommaren så

var det 100 år sedan Waldenström dog.

Waldenström var från 1903 ordförande och från 1908 missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet. Han satt

också många år i riksdagen.