Be till Gud

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 februari, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

 

 

Bön är samtal med Gud och precis som vilket samtal som helst kan man använda sina egna ord. Ibland kan det också vara gott att få hjälp med orden när man skall be. Här kommer några förslag.

Sinnesrobönen

Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

En bön om överlåtelse

Du som ville mitt liv och har skapat mig efter Din vilja, allt i mig känner Du och omsluter med ömhet, det svaga likaväl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt Dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med Ditt goda, så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, Du som tar till Dig det svaga och skadade och lägger Din skatt i bräckliga lerkärl.

En bön om stillhet

Liksom en vattenyta stillnar om kvällen så att man ser ner i djupet, så låt mitt sinne stillna och klarna. Tala sedan till mig i stillheten. Låt mitt hjärta känna din Andes vingslag.

Bön om att bli kristen

Herre Jesus Kristus, Jag bekänner Dig som min Frälsare och Herre. Tack för att du säger – ”följ mig” till mig. Ge mig din Helige Ande som hjälper mig att dagligen överlåta mig till Dig. När du sänder mig ut bland människor, använd då; mina ögon att se dem, mina öron för att lyssna på dem, min mun för att ge dem dina ord, mina händer för att räcka dem dina gåvor, mina fötter att vandra med dem. Fyll mitt hjärta med din kärlek så att jag får älska dem som Du.