Publicerat 

Verksamhet

Centralt i vår verksamhet är Gudstjänsterna

men inom församlingen pågår också mycket annat. Här berättar vi om flera av de aktiviteter som sker regelbundet. Här finns hemgrupper – ett sätt att i en mindre grupp söka fördjupa relationen med Gud – bibelstudieträffar, alfakurser, ungdomsverksamhet och mycket annat. Verksamheten är öppen och du behöver inte vara medlem för att vara med på det som händer här. Varmt välkommen att kontakta någon av våra anställda om du vill veta mera.

Läs mer om några av våra verksamheter nedan.

Gudstjänster

Varje söndag firar vi Gudstjänst. Den är öppen för alla, vana som ovana, troende som tvivlare. Formen kan variera, likaså kan sången och musiken skifta. Vi vill att många ska medverka i våra gudstjänster på olika sätt. Det viktiga är att människor förstår det som händer. Vi vill att gudstjänsten ska beröra både tanke, känsla och vilja, och vi tror att Gud, bibelordet och vardagen hör ihop. Det är också vad vi tror att gudstjänsten handlar om.

Du är alltid varmt välkommen till Gudstjänsterna.

Varje Söndag kl 11.00 om inte annat särskilt anges.

Kvinnofrukost

Kvinnofrukostarna är ett mycket populärt inslag i Betlehemskyrkans verksamhet. Sedan mars 2003 har vi inbjudit till frukostar ca fyra lördagar per år, med start klockan 9. Under årens lopp har de ökat i popularitet och numera är det inte ovanligt att vi har glädjen att välkomna mer än hundra kvinnor till våra frukostsamlingar.  Genom åren har vi haft besök av flera intressanta och i många fall välkända personer med spännande och gripande berättelser, som till exempel Lena Maria Klingvall, Liselotte J Andersson, Christina Jutterström och Elisabet Sandlund, m fl.

Läs mer om kvinnofrukostarna >>

Alfakurser

Alfakursen är en grundkurs i kristen tro. Här får du höra mer om vad kristen tro innebär. Du får samtala med andra om dina funderingar och höra vad andra tänker omkring detta.
Varje kväll har ett tema varifrån samtalet tar sin utgångspunkt. Temat utgår från frågor som exempelvis Vem är Jesus? Varför dog Jesus? Varför skall jag be och hur? mm.
Kursen avslutas med en fest där vi äter tillsammans och summerar det hela kring frågan – Kristen tro – tråkig, osann, ologisk?
Om du vill veta mer om kursen kontakta någon av våra anställda. De kan också berätta när nästa kurs startar.

Läs mer om våra Alphakurser >>
Läs ännu mer på Alpha Sverige >>

Välkommen.