Kulturtorsdag

Under den här rubriken inbjuder vi till kulturkvällar med varierat innehåll i Betlehemskyrkan. Allt från intressanta föreläsningar med aktuella ämnen till filmkvällar med samtal om existentiella frågor och författarkvällar.  

Frågar man ”Tror du på Gud” blir svaret ofta: Nej, men jag tror på något! Vi känner igen orden när traditionella uttryck om Gud inte motsvarar våra egna tankar om livet.

Utifrån sin bok ”Tror på något, tankar om tillvaron” delar Sven Hillert erfarenheter och tankar som har sin utgångspunkt i möten med människor som just säger sig tro på något.

Välkommen!