Kulturtorsdag

Under den här rubriken inbjuder vi till kulturkvällar med varierat innehåll i Betlehemskyrkan. Allt från intressanta föreläsningar med aktuella ämnen till filmkvällar med samtal om existentiella frågor och författarkvällar.  

Anders presenterar filmen så här:

En otypisk film av David Lynch. En ovanlig roadmovie. Ett fantastiskt skådespeleri av Richard Farnsworth. En feelgood-film med substans där vi får ställas inför frågor som; kan goda gemensamma upplevelser i barndomen hålla trots långvarig separation,  vad driver oss att söka försoning, vad händer under resan och om filmens slut – vad hände sedan?

Välkommen!