Publicerat 

Coronainformation våren 2020

Information om BK’s verksamhet maa Corona

Men anledning av Corona-viruset

Uppdaterad information 7:e april

Idag 7 april så har det gått ut ett brev till församlingens medlemmar med lite mer information om hur vi hanterar vårt uppdrag som församling under dessa speciella tider. Verksamheten är på paus tills vidare. När det gäller våra gudstjänster så är ambitionen att fortsätta gudstjänstverksamheten så gott det går. Myndigheternas restriktioner om folksamlingar innebär i dagsläget att det inte är möjligt för oss att hålla kyrkan öppen för gudstjänstdeltagare men vi sänder det vi kan via webben. Du kan söka efter Betlehemskyrkan Gävle på Youtube så hittar du vår kanal. (Länk finns här)

Vi får också uppmana er att hålla utkik via de digitala kanaler vi har som hemsida och Facebook-sida för ny information då läget förändras ganska snabbt. Det går också bra att ringa expeditionen eller oss pastorer för att få adekvat information. 

Båda pastorerna finns tillgängliga för samtal antingen på plats i Betlehemskyrkan, via telefon- eller videosamtal för den som önskar. Vi har under några veckor ringt runt till de äldre i församlingen som vi tror är i allra störst behov av stöttning.

Vi har också dragit igång BK-hjälpen där de som behöver hjälp att handla mat eller andra viktiga ärenden kan höra av sig till expeditionen så försöker vi hjälpa dig så gott vi kan. Vill du finnas med som volontär och hjälpa till med att utföra sådana här små ärenden så ring eller maila till expeditionen och anmäl dig frivilligt.

Äldre information nedan

Idag fredag den 27/3 kom nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regeringen om att begränsa antalet personer som samlas på samma plats till högst 50 stycken. Med tanke på att vi normalt sett är över 50 personer när vi samlas till gudstjänst har vi därför tagit beslutet att inte ha några ”live-gudstjänster”. Vi kommer däremot att ha webb-gudstjänster. Vi får återkomma till hur detta exakt kommer att se ut.

Här kan du följa våra websända Gudstjänster >>

Beslutet är taget med bakgrund av den allmänna oro som finns i samhället och med ständigt nya besked att ta i beaktande. Många av våra ledare i olika grupper har också extra press i arbetslivet och familjelivet för att få tillvaron att gå ihop. Genom att vi gör en paus i verksamheten hoppas vi kunna bidra till att minska smittspridningen i samhället och att vi snart kan öppna kyrkan som vanligt igen.

Söndagsklubben gör också paus.

Våra hemgrupper tar beslut i varje grupp om de fortsätter mötas. Pastorerna finns tillgängliga för samtal och bön. 

Glöm heller inte bort dem i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro eller behöver hjälp att handla eller med andra ärenden. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Vi uppmanar alla att fortsätta vara noga med att inte utsätta riskgrupper för smitta, att stanna hemma vid minsta tecken till sjukdom och att vara noga med handhygien.

Vid nya direktiv från Folkhälsomyndigheten eller i slutet av mars kommer beslutet att omprövas
 
Patric Forsling, församlingsföreståndare Betlehemskyrkan
Anders Fläckman, församlingsstyrelsens ordförande
Magnus Lövgren, BKUngs ordförande