INBJUDAN TILL REGION MITTS FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR

Under våren kommer vi att ha sex bibelsamtalsträffar för alla som är intresserade. Låt bibelordet väcka! Vi läser tillsammans ur Första Korintierbrevet, någon leder en reflektion och vi samtalar om texten och vad den betyder för oss.
Du är varmt välkommen att delta vid alla träffar eller bara vid någon enstaka. Detta är ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda.
TEMAN: Ti 26 jan Helig, vad är att vara helig? 1 Kor 1: 2
On 17 feb Tillhörighet, vem tillhör jag och vem lutar jag mig mot? 1 Kor 1: 12-17
Tor 11 mars Dårskap och vishet.1 Kor 1:18- 2:16, 15:14
On 31 mars Församlingsliv, leva församling och gemenskap. 1 Kor 3-4
Ti 13 april Den heliga Anden. 1 Kor 2: 10-13, 12:3
Tor 6 maj Nådegåvor, att vara i funktion. 1 Kor 12 TID kl 19.00-20.00 Använd följande länk nedan för att ansluta till mötet på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Meeting ID: 839 4143 7843

https://public.paloma.se/webversion?cid=6187&mid=654022&emailkey=12309ad7-31e5-479b-bef4-a93b4b6207af