Equmeniakyrkans internationella insamling

Publicerat 

Den första advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling som också i år har temat ”Tänd ett ljus”. Fram till den 31 januari 2018 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till vårt internationella missionsarbete i nästan 30 länder.

Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till männi-skorna och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss. En möjlighet till detta är att engagera sig i Equmeniakyrkans internationella insamling.